Swarzędz

KÓRNICKA 110

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator
OS.CZWARTAKÓW 21 3

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
OS.T.DZIAŁYŃSKIEGO 1D 22

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator
OS. DĄBROWSZCZAKÓW 13 12

kraj,

Turystyka: Organizator
OS. DĄBROWSZCZAKÓW 7 6

wg. rozporządzeń MF z dnia 16 i 21.12.2010r.,

Turystyka: Pośrednik
Przerwa techniczna.